×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Leukocyty - objawy, leczenie i badania

Leukocyty – inaczej krwinki białe, są to bezbarwne komórkowe składniki krwi zawierające jądra. Wartość prawidłowa leukocytów we krwi obwodowej to 4–11 tys./mm3. Spadek liczby białych krwinek poniżej normy nazywamy leukopenią, a wzrost powyżej normy leukocytozą.Niektóre z leukocytów zawierają ziarnistości i nazywamy je wówczas granulocytami. Granulocyty dzielimy na:

- granulocyty obojętnochłonne (neutrofile) stanowiące około 63% wszystkich krwinek białych, ich jądro składa się z kilku segmentów. Neutrofile pełnią w ustroju funkcje ochronne, głównie w odpowiedzi skierowanej przeciwko bakteriom. Dzięki zdolności do fagocytozy, a także wytwarzaniu silnie bakteriobójczych substancji takich jak defenzymy lub wolne rodniki tlenowe stanowią pierwszą linię obrony przed zakażeniem drobnoustrojami,

- granulocyty kwasochłonne (eozynofile) stanowiące 2 – 4% leukocytów we krwi obwodowej. Dzięki obecności w ziarnach zasadowych białek są odpowiedzialne za niszczenie pasożytów, które wniknęły do ustroju. Dodatkowo posiadają zdolność do neutralizacji substancji wydzielanych przez mastocyty – biorą więc udział w przebiegu reakcji alergicznych,

- granulocyty zasadochłonne (bazofile), których odsetek we krwi obwodowej wynosi 1%. Wydzielają substancje o charakterze bakteriobójczym, posiadają także zdolność do fagocytozy. Dzięki obecności ziaren zawierających histaminę, heparynę i enzymy proteolityczne biorą udział w reakcjach alergicznych.

Leukocyty nie posiadające w cytoplazmie wyraźnych ziarnistości nazywamy agranulocytami. Zaliczamy do nich:

- limfocyty B, które powstają w szpiku kostnym i opowiadają za odporność humoralną. Po zetknięciu z antygenem limfocyty B zostają aktywowane i przekształcają się w komórki pamięci lub komórki plazmatyczne. Dzięki komórkom pamięci powtórne wniknięcie drobnoustroju do organizmu człowieka wywołuje błyskawiczną reakcję układu odpornościowego, co często zapobiega rozwojowi choroby. Komórki plazmatyczne produkują przeciwciała, które neutralizują toksyny wydzielane przez bakterie, a także ułatwiają ich eliminacje z ustroju,

- limfocyty T są komórkami które rozpoczynają życie w szpiku kostnym, natomiast dojrzewają w grasicy. Są odpowiedzialne za bezpośrednie niszczenie mikroorganizmów, które dostały się do ciała człowieka. Dodatkowo dzięki wydzielaniu swoistych substancji zwanych cytokinami limfocyty T mogą wpływać na inne komórki biorące udział w odpowiedzi immunologicznej; pełnią więc funkcje regulatorowe,

- limfocyty NK to duże jednojądrzaste komórki, które niszczą komórki uszkodzone przez czynniki fizyczne lub chemiczne. Eliminują także z ustroju komórki zmienione nowotworowo.