×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Włókno mięśniowe - objawy, leczenie i badania

Włókno mięśniowe – jest podstawową jednostką budowy mięśnia szkieletowego, powstałą przez zespolenie wielu komórek macierzystych (mioblastów). Włókno mięśniowe szkieletowe ma kształt walca o średnicy 10-100 μm i długość równą długości danego mięśnia (od kilku mm nawet do ok. 30 cm).

W części obwodowej, pod błoną komórkową znajdują się bardzo liczne jądra (do kilkunastu tysięcy) i typowe organelle. Część środkową zajmuje aparat kurczliwy o uporządkowanej organizacji: tworzą go ułożone równolegle włókienka kurczliwe (miofibryle) zbudowane z regularnie rozmieszczonych cienkich i grubych miofilamentów. Każda miofibryla otoczona jest przez kanały siateczki sarkoplazmatycznej i kanaliki T (ich zadaniem jest wprowadzenie wgłąb włókna mięśniowego pobudzenia). Pomiędzy miofibrylami rozmieszczone są mitochondria w których zachodzą procesy będące głównym źródłem energii (w postaci ATP) dla komórki mięśniowej.