×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Troponina - objawy, leczenie i badania

Troponina - to kompleksowe białko globularne (w kształcie kulistym), powiązane z troponiną i aktyną. Troponiny są białkami wchodzącymi w skład trójskładnikowego kompleksu, zbudowanego z 3 podjednostek: troponiny T, troponiny I oraz troponiny C.

Kompleks troponin spełnia funkcję regulującą w procesie skurczu włókien kurczliwych mięśni. Troponina T wiąże kompleks troponin z tropomiozyną, troponina C wiąże jony wapnia, regulując stężenie wapnia wewnątrzkomórkowego. Troponina I przy braku jonów wapniowych łączy się z aktyną, hamując jej interakcję z miozyną. W efekcie dochodzi do zahamowania skurczu włókien kurczliwych.