×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Plazmina - objawy, leczenie i badania

Plazmina - enzym białkowy znajdujący się w osoczu krwi, biorący udział w fibrynolizie, czyli rozpuszczaniu skrzepu. Plazmina powstaje z białka prekursorowego – plazminogenu pod wpływem aktywatorów. Wyróżniamy dwa rodzaje aktywatorów: naczyniowe (kalikreina, czynnik XII) oraz tkankowe (t-Pa).

Plazmina rozpuszcza przede wszystkim włóknik (fibrynę), ale rozczepia też inne białka osocza uczestniczące w procesie krzepnięcia to znaczy fibrynogen, czynnik XI, IX, VIII i V. Dodatkowo jest ważnym aktywatorem układu dopełniacza (układ 30 białek biorących udział w reakcjach odpornościowych organizmu). Ponadto stymuluje przejście prekalikreiny w kalikreinę wpływając pośrednio na aktywację czynnika XII krzepnięcia krwi. Funkcja ta wiąże plazminę z zapoczątkowaniem wewnętrznej drogi krzepnięcia krwi.