×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Tony serca - objawy, leczenie i badania

Tony serca - efekty akustyczne towarzyszące pracy serca, wysłuchiwane w konkretnych miejscach na powierzchni klatki piersiowej, najczęściej przy użyciu stetoskopu.Wyróżnia się cztery tony serca, z czego dwa pierwsze są tonami podstawowymi i powinny być słyszalne w czasie osłuchiwania serca u każdego człowieka.

Ton pierwszy (skurczowy) powstaje w momencie zamknięcia zastawek przedsionkowo-komorowych i jest wynikiem drgania ich płatków, drgań napinających się strun ścięgnistych oraz drgań kurczącego się mięśnia sercowego.

Ton drugi (rozkurczowy) powstaje w wyniku drgań zmykających się zastawek półksiężycowatych aorty i tętnicy płucnej. Wysłuchanie pozostałych dwóch tonów jest możliwe tylko czasami i wymaga od badającego dużego doświadczenia.

Ton trzeci powstaje podczas wypełniania się krwią komór serca w czasie ich rozkurczu. Występuje jako ton fizjologiczny u młodych, zdrowych ludzi.

Ton czwarty, jeśli jest słyszalny, pojawia się tuż przed tonem pierwszym, wtedy, kiedy ciśnienie w przedsionkach jest wysokie lub ściany komory są sztywne z powodu ich przerostu. Jest wywołany wypełnieniem się komór krwią podczas skurczu przedsionków. U ludzi, w warunkach prawidłowych, ton czwarty jest słyszalny rzadko.

Dodatkowe, nieprawidłowe dźwięki wysłuchiwane w trakcie badania serca to szmery sercowe - wskazują na zmiany patologiczne zachodzące w układzie krążenia.