×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Odczyn Biernackiego - objawy, leczenie i badania

Odczyn Biernackiego (OB) – jest miarą szybkości opadania krwinek w osoczu w jednostce czasu. Zwykle jest określany po jednej lub dwóch godzinach. Badanie powinno być wykonane do 4 godzin od pobrania krwi. OB stanowi niespecyficzny wskaźnik procesu chorobowego. Może również służyć do monitorowania przebiegu choroby. Opadanie krwinek jest wprost proporcjonalne do masy krwinek czerwonych i odwrotnie proporcjonalne do lepkości osocza.

Test ten i jego zastosowanie zostały po raz pierwszy opracowane w 1897 przez polskiego lekarza Edmunda Biernackiego. Polega on na pobraniu krwi do strzykawki z cytrynianem sodu i następnie umieszczenie jej w specjalnie kalibrowanej rurce. Po określonym czasie odczytuje się w milimetrach ilość krwinek, które opadły na dno.Fizjologicznie przyspieszone OB występuje w ciąży, połogu, w czasie miesiączki, podczas stosowania hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) i czasami w podeszłym wieku.

Wartości prawidłowe dla dorosłych:
- mężczyźni < 60 roku życia do 8 mm, > 60 roku życia do 15 mm,
- kobiety < 60 roku życia do 12 mm, > 60 roku życia do 20 mm.