×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Rodzaje komórek mięśniowych - objawy, leczenie i badania

Rodzaje komórek mięśniowych - komórki mięśni dzieli się na białe i czerwone. Podział ten jest uzależniony od rodzaju źródła energii wykorzystywanej do skurczu. Oba typy komórek występują razem - ale w różnych proporcjach w różnych mięśniach.

Komórki mięśniowe białe (mięśnie poruszające gałką oczną) – charakteryzują się szybkim skurczem i szybkim zmęczeniem. Są ubogie w mioglobinę, mitochondria i cytochrom. Źródłem energii dla komórek białych jest glikoliza beztlenowa i spalanie glukozy. Występują głównie w mięśniach przeznaczonych do szybkich i krótkotrwałych ruchów. Przewaga procentowa tych włókien jest charakterystyczna dla osobników o predyspozycjach szybkościowych. Praktycznie nie podlegają wytrenowaniu.

Komórki mięśniowe czerwone (mięsień trójgłowy ramienia) - są bogate w mioglobinę i mitochondria. Źródło energii to fosforylacja tlenowa. Skurcz i rozkurcz jest powolny, ale zdolne są do długotrwałej pracy, stąd też przewaga procentowa tych włókien jest charakterystyczna dla osób o predyspozycjach wytrzymałościowych. W przeciwieństwie do włókien białych podlegają zmianom pod wpływem treningu.

Komórki mięśniowe pośrednie - jak nazwa wskazuje mają cechy pośrednie komórek białych i czerwonych. I takie też najczęściej występują w organizmie człowieka. To jaki jest rodzaj komórek mięśniowych zależy od unerwienia. Komórki unerwione przez ten sam neuron ruchowy są zawsze tego samego rodzaju.