×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Okrężnica - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje - okrężnica
Znajdź lekarza Gastroenterologia
Choroby wewnętrzne
Encyklopedia leków Gastroenterologia
Choroby wewnętrzne

Okrężnica (łac. colon) – jest to najdłuższa część jelita grubego, która dzieli się na następujące odcinki: okrężnicę wstępującą, okrężnicę poprzeczną, okrężnicę zstępującą i okrężnicę esowatą.

Ściana okrężnicy składa się z błony śluzowej, błony podśluzowej, błony mięśniowej oraz błony surowiczej. Błona śluzowa pokryta jest nabłonkiem jednowarstwowym walcowatym. Mięśniówka zbudowana jest z dwóch warstw: wewnętrznej okrężnej oraz zewnętrznej podłużnej skupionej w charakterystyczne taśmy (łac. taeniae coli). Na skutek napięcia taśm obserwuje się swoiste ukształtowanie ściany okrężnicy w postaci wypukleń (łac. haustra coli) oraz wpukleń, czyli fałdów półksieżycowatych (plicae semilunares). Na powierzchni narządu widoczne są także tzw. przyczepki sieciowe (łac. appendices epiploicae) – są to wypustki błony surowiczej wypełnione tłuszczem.

Unaczynienie jelita grubego pochodzi od tętnicy krezkowej górnej i dolnej, natomiast odprowadzana jest przez żyły krezkowe górne i dolne uchodzące do żyły wrotnej.