×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Pneumocyty - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje - pneumocyty
Znajdź lekarza Alergologia
Choroby płuc
Choroby wewnętrzne
Encyklopedia leków Alergologia
Choroby płuc
Choroby wewnętrzne

Pneumocyty – są to komórki budujące ściany pęcherzyków płucnych. Wyróżniamy trzy typy pneumocytów: typ I, typ II i typ III.

Pneumocyty typu I: bardzo płaskie komórki, stanowią ponad 90% powierzchni pęcherzyka. Przez ich cytoplazmę odbywa się dyfuzja dwutlenku węgla i tlenu pomiędzy powietrzem atmosferycznym a krwią.
Pneumocyty typu II: znajdują się pomiędzy pneumocytami typu I, ich zadaniem jest produkcja surfaktantu. Surfaktant zmniejsza napięcie powierzchniowe, a dzięki temu zapobiega zapadaniu ścian pęcherzyków w czasie wydechu.
Pneumocyty typu III: komórki wydzielnicze o nieustalonej funkcji, zakłada się ich udział w odbieraniu bodźców chemicznych działających na dolne drogi oddechowe.