Mięśnie powierzchowne szyi - objawy, leczenie i badania

Najbardziej zewnętrzną grupę mięśni szyi stanowi grupa mięśni powierzchownych do których zaliczamy:

- mięsień szeroki szyi (platysma) - bardzo cienki mięsień znajdujący się z przodu szyi, którego przyczep początkowy w tkance podskórnej na wysokości 2-go, 3-go żebra a końcowy przyczepia się do żuchwy i na powięzi przyuszniczej i żwaczowej; podciąga on skórę szyi ku górze, odgrywa ważną rolę w mimice twarzy - obniża kąciki ust nadając przez to wyraz złości czy przerażenia;
- mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy (musculus sternocleidomastoideus) - jest silnym mięśniem szyi odpowiadając za pionową postawę ciała, za przechylanie głowy na boki czy podnoszenie jej ku górze; rozpoczyna się na rękojeści mostka i końcu mostkowym obojczyka a kończy na wyrostku sutkowatym oraz kresie karkowej górnej.