Farmaceuta pierwszego kontaktu poleca

 Katarzyna Szulik

Warte uwagi

Do tej pory, je¶li pacjent chciał, by zabieg, któremu się poddaje, został przeprowadzony z użyciem lepszego wyrobu...