Farmaceuta pierwszego kontaktu poleca

 Katarzyna Szulik

Warte uwagi

Plany Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwiastują rewolucję również w dziedzinie nauki zawodów medycznych....