Farmaceuta pierwszego kontaktu poleca

 Katarzyna Szulik

Warte uwagi

W rozmowie z Radiem Kraków Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadeklarował, że projekt zaostrzający przepisy...