niedotlenienie - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 3

Artykuły o: niedotlenienie

Encyklopedia zdrowia (3)

Chemoreceptory – rodzaj receptorów wrażliwych na różne substancje chemiczne (receptory związane ze zmysłami węchu i smaku) oraz zmiany parametrów chemicznych (ciśnienia parcjalnego tlenu, dwutlenku węgla, pH krwi i płynu pozakomórkowego)
Omdlenie – krótkotrwała utrata przytomności wywołana przejściowym globalnym zmniejszeniem przepływu krwi przez mózg.
Otwór owalny - otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej znajdujący się w sercu podczas życia płodowego (element krążenia płodowego).

Leki (1)