tchawica - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 2

Artykuły o: tchawica

Encyklopedia zdrowia (8)

Ciało obce dostaje się do dróg oddechowych w wyniku aspiracji.
Drogi oddechowe to narządy za pomocą których powietrze dostaje i wydostaje się z płuc. Ich funkcją jest ogrzanie, nawilżenie i oczyszczenie powietrza z pyłów, drobnoustrojów i innych zanieczyszczeń.
Oskrzela – część dolnych dróg oddechowych; zbudowane są z pierścieni chrząstkowych połączonych tkanką łączną i błoną mięśniową gładką wysłanych błoną śluzową.
Przetoka tchawiczo-przełykowa jest wadą, której istotę stanowi nieprawidłowe połączenie pomiędzy układem oddechowym, a przewodem pokarmowym.
Przetoka tchawiczo-przełykowa jest wadą, której istotę stanowi nieprawidłowe połączenie pomiędzy układem oddechowym, a przewodem pokarmowym.
Śluz dróg oddechowych – specyficzna wydzielina produkowana w ilości 100 ml dziennie, wydzielana zarówno przez komórki owalne błony śluzowej, jak i wielokomórkowe gruczoły podśluzówkowe położone w drogach oddechowych.
Tchawica – przewód łączący krtań z oskrzelami głównymi, wzmocniony podkowiastymi płytkami chrzęstnymi, wysłany nabłonkiem migawkowym.
Zapalenie tchawicy to choroba górnych dróg oddechowych często występująca u małych dzieci oraz u osób palących papierosy.

Leki (1)

Zioła (1)