erytrocyty - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 6

Artykuły o: erytrocyty

Encyklopedia zdrowia (27)

Bilirubina bezpośrednia powstaje w wątrobie w wyniku związania bilirubiny niesprzężonej z kwasem glukuronowym.
Bilirubina jest żółtym barwnikiem pochodzącym z rozpadu krwinek czerwonych.
Choroba hemolityczna wynika z niezgodności antygenowej matki i płodu w zakresie układu grupowego krwi ABO i Rh.
Dehydrogenaza mleczanowa jest enzymem występującym w cytoplazmie wszystkich komórek organizmu. W przypadku ich uszkodzenia dehydrogenaza mleczanowa przedostaje się do krwi.
Dehydrogenaza mleczanowa jest enzymem występującym w cytoplazmie wszystkich komórek organizmu. W przypadku ich uszkodzenia dehydrogenaza mleczanowa przedostaje się do krwi.
Erytrocyty - krwinki czerwone to bezjądrzaste komórki stanowiące najliczniejszy i jeden z najważniejszych elementów morfotycznych krwi.
Erytropoeza – proces namnażania i różnicowania erytrocytów z komórek macierzystych w szpiku kostnym kości płaskich, a także w nasadach kości długich.
Glikokortykosteroidy są hormonami wytwarzanymi przez warstwę pasmowatą komórek kory nadnerczy pod wpływem hormonu tropowego przysadki mózgowej (kortykotropiny).
Grupa krwi – zestaw białek występujących na powierzchni krwinek.
Hemoglobina (Hb) - białko będące zasadniczym składnikiem erytrocytów. Jej główną funkcją jest transport tlenu z płuc do tkanek.
Hemoliza – rozpad krwinek czerwonych, co skutkuje uwolnieniem zawartej w nich hemoglobiny do osocza.
Badanie polegające na oznaczeniu składu ilościowego krwi oraz oceny cech budowy elementów morfotycznych.
Odczyn Biernackiego (OB) – jest miarą szybkości opadania krwinek w osoczu w jednostce czasu. Zwykle jest określany po jednej lub dwóch godzinach.
Oporność osmotyczna jest wskaźnikiem wrażliwości erytrocytów na działanie czynników hemolitycznych.
Oporność osmotyczna jest wskaźnikiem wrażliwości erytrocytów na działanie czynników hemolitycznych.
Są niedojrzałą formą krwinek czerwonych. Liczba retikulocytów świadczy o aktywności erytropoetycznej szpiku kostnego.
Są niedojrzałą formą krwinek czerwonych. Liczba retikulocytów świadczy o aktywności erytropoetycznej szpiku kostnego.
Rozmaz krwi jest badaniem mikroskopowym, w którym ocenia się morfologię (wygląd) leukocytów oraz określa ich skład ilościowy.
Średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach (ang. Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, MCHC) to jeden ze wskaźników erytrocytowych, odzwierciedlający średnie stężenie hemoglobiny w objętości krwinek czerwonych.
Trombocyty inaczej płytki krwi – pozbawione jądra komórki o średnicy około 2-4 μm, będące najmniejszymi elementami morfotycznymi krwi.
Układ AB0 – podstawowy układ grupowy krwi warunkowany przez antygeny A i B obecne na powierzchni krwinek czerwonych.
Układ Rh – układ grupowy krwi, drugi najważniejszy obok układu AB0. Nazwa Rh pochodzi od małp rezusów (Rhesus), u których po raz pierwszy wykryto ten układ.
Uniwersalny biorca krwi - osobnik posiadający grupę krwi AB. Można mu w razie potrzeby przetoczyć krew grupy A, B, AB lub O, bez obawy aglutynacji.
Uniwersalny dawca krwi to osoba z grupą krwi 0.
Jest witaminą rozpuszczalną w wodzie. Gotowanie żywności nie wpływa na jej zawartość, chyba że dodamy sodę (stworzymy zasadowe środowisko).
Zespół hemolityczno-mocznicowy niedokrwistość hemolityczna, w której przeważają objawy upośledzenia funkcji nerek.
Żółtaczka – żółte zabarwienie twardówek, błon śluzowych oraz powłok skórnych będące wynikiem odkładania bilirubiny w tkankach.

Leki (1)