neuron - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 3

Artykuły o: neuron

Encyklopedia zdrowia (29)

Bariera krew-mózg - fizyczna bariera pomiędzy naczyniami krwionośnymi, a tkanką nerwową mającą zabezpieczać układ nerwowy przed szkodliwymi czynnikami.
Bodziec – czynnik działający na błonę komórkową neuronu, receptora lub innej komórki, który zmienia jej właściwości i w ten sposób wywołuje przejście z potencjału spoczynkowego na potencjał czynnościowy, który umożliwiając przewodzenie impulsu.
Czucie ciepła i zimna – rodzaj czucia powierzchniowego odbieranego przez receptory skórne - eksteroceptory.
Impuls nerwowy – to zjawisko polegające na przesuwaniu się fali depolaryzacji od miejsca zadziałania impulsu do zakończenia neuronu, czyli zmiana potencjału elektrycznego wzdłuż neuronu.
Jednostka motoryczna – to zespół komórek mięśnia szkieletowego unerwianych przez tę samą komórkę nerwową, przez co wspólnie pobudzanych i jednocześnie kurczących się.
Komórka nerwowa, neuron – jest wyspecjalizowaną jednostką strukturalną i funkcjonalną zbudowaną z ciała komórki i licznych wypustek – aksonów i dendrytów.
Mediatory (neuroprzekaźniki, neurotransmitery, neuromediatory) – związki chemiczne, które wydzielają się z zakończeń aksonów w obrębie synapsy i przenoszą sygnały pomiędzy neuronami lub między neuronami a komórką mięśniową lub gruczołową.
Motoneurony są to neurony, które wychodzą swoimi wypustkami z rdzenia kręgowego lub pnia mózgu.
Mózgowe porażenie dziecięce jest zaburzeniem ruchu i postawy związanym z uszkodzeniem lub zaburzeniem rozwojowym niedojrzałego mózgu.
Neuromer – odcinek, segment rdzenia kręgowego. Z neuromeru wychodzi jedna para nerwów rdzeniowych.
Neuron pośredniczący – komórka nerwowa o krótkich wypustkach, przewodzi impuls nerwowy na niewielkie odległości.
Odruch Heringa - Breuera – odruchowe przerwanie wdechu w reakcji na bodźce rozciągające mechanoreceptory w obrębie płuc i klatki piersiowej (receptorów płuc - SAR).
Osłonka mielinowa – zwana również rdzenną, osłonka która osłania niektóre włókna nerwowe.
Percepcja – rozpoznanie bodźca, który pobudza wiele receptorów.
Płytka motoryczna – inaczej nazywana jest płytką ruchową lub złączem nerwowo-mięśniowym.
Pobudliwość nerwowa – zdolność reagowania na bodziec. Warunkiem pobudliwości jest istnienie potencjału spoczynkowego błony komórkowej neuronu.
Pobudzenie nerwowe – to zmiana właściwości błony komórkowej lub metabolizmu komórkowego pod wpływem czynnika działającego z zewnątrz komórki, czyli bodźca.
czucie to zdolność odbierania przez organizm różnego typu wrażeń zmysłowych takich jak, smak, zapach, dotyk, itp.
Potencjał czynnościowy błony komórkowej – zmiana w różnicy potencjału elektrycznego po obu stronach błony komórkowej neuronu. Zostaje wywołany przez bodziec, który powoduje depolaryzację błony komórkowej.
Potencjał progowy – krytyczny potencjał błony komórkowej ciała neuronu, który wynosi -55mV.
Potencjał spoczynkowy błony komórkowej – różnica potencjału elektrycznego pomiędzy wnętrzem neuronu a płynem międzykomórkowym, która ma miejsce w stanie spoczynku, czyli, gdy nie jest przewodzony impuls.
Proprioreceptory – receptory czucia głębokiego położonych w mięśniach, ścięgnach, powięziach, torebkach stawowych i w okostnej.
Przekaźnictwo nerwowe – polega na przekazywaniu impulsów nerwowych z jednej jednostki układu nerwowego na drugą za pośrednictwem substancji – mediatorów lub innych czynników pobudzających.
Przewężenie Ranviera – to małe przerwy na włóknie nerwowym (aksonu), które występują pomiędzy osłonkami mielinowymi.
Przewodzenie nerwowe – polega na przewodzeniu impulsów nerwowych wzdłuż włókien nerwowych za pośrednictwem fali depolaryzacji, może mieć charakter ciągły lub skokowy.
Rdzeniowy zanik mięśni jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, której istotą jest uszkodzenie motoneuronów rdzenia kręgowego.
Splot nerwowy – to miejsce w którym dochodzi do wymieszania się nerwów między sobą, w organizmie ludzkim wyróżniamy prawie 100 splotów nerwowych.
Tkanka nerwowa – najwyżej zorganizowana tkanka w organizmie człowieka, która tworzy układ nerwowy i jest zbudowana z komórek nerwowych (w liczbie 14-15 miliardów) i tkanki łącznej zwanej tkanka glejową.
Zwój nerwowy – stanowi skupienie neuronów poza centralnym układem nerwowym.

Leki (3)

Produkty w ofercie online (3) - Portal Dbam o Zdrowie