niedoci¶nienie - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilo¶ć artykułów: 6

Artykuły o: niedoci¶nienie

Encyklopedia zdrowia (2)

Hipotonia ortostatyczna to spadek ci¶nienia tętniczego (skurczowego o minimum 20 mm Hg, rozkurczowego o 10 mm Hg) po przyjęciu pozycji stoj±cej. Dzielimy j± na pierwotn± (samoistn±) i wtórn±.
nazywane hipotoni± to obniżenie ci¶nienia skurczowego poniżej 100 mmHg i ci¶nienia rozkurczowego poniżej 60 mmHg.

Leki (6)

Produkty w ofercie online (3) - Portal Dbam o Zdrowie