ci¶nienie rozkurczowe - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

Artykuły o: ci¶nienie rozkurczowe (3)

 • Ci¶nienie krwi - prawidłowe czy nie

  Rutynow± czę¶ci± badania lekarskiego jest pomiar ci¶nienia tętniczego krwi, które jest jednym z parametrów okre¶laj±cych stan układu kr±żenia. Ostatnio można również zmierzyć ci¶nienie krwi (...)

 • Nadci¶nienie tętnicze w pytaniach i odpowiedziach.

  Utrzymuj±ce się podwyższone ci¶nienie krwi prowadzi do zwężenia tętnic i rozwoju blaszek miażdżycowych. Dlatego bardzo ważne jest jak najwcze¶niejsze wykrywanie nadci¶nienia tętniczego i (...)

 • Nadci¶nienie tętnicze powszechna choroba

  Nadci¶nienie tętnicze jest chorob± bardzo rozpowszechnion±. Szacuje się, że w Polsce 30% dorosłych cierpi na tę chorobę, a ¦wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje j± za najważniejsz± (...)

Encyklopedia zdrowia (1)

 • Niedoci¶nienie tętnicze

  nazywane hipotoni± to obniżenie ci¶nienia skurczowego poniżej 100 mmHg i ci¶nienia rozkurczowego poniżej 60 mmHg.