ciśnienie skurczowe - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 5

Artykuły o: ciśnienie skurczowe

Encyklopedia zdrowia (2)

nazywane hipotonią to obniżenie ciśnienia skurczowego poniżej 100 mmHg i ciśnienia rozkurczowego poniżej 60 mmHg.
Objętość minutowa serca (ang. cardiac output) - jest to ilość krwi tłoczonej przez jedną z komór serca w czasie jednej minuty.