wentylacja płuc - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

Artykuły o: wentylacja płuc (2)

 • Pomoc w wypadkach komunikacyjnych

  Liczba wypadków na drogach zwiększa się z każdym rokiem, co jest związane m.in. ze wzrostem liczby samochodów, zwiększaniem ich mocy i szybkości oraz pogarszającym się stanem dróg. Każdy z (...)

 • Co to jest POChP?

  Kaszel, poranne odkrztuszanie i duszności mogą być objawem bardzo niebezpiecznej choroby, jaką jest przewlekła obturacyjna choroba płuc. Jeszcze niedawno przewlekłe zapalenie oskrzeli i (...)

Encyklopedia zdrowia (17)

 • Chemoreceptory

  Chemoreceptory – rodzaj receptorów wrażliwych na różne substancje chemiczne (receptory związane ze zmysłami węchu i smaku) oraz zmiany parametrów chemicznych (ciśnienia parcjalnego (...)

 • Dyfuzja gazów w płucach

  Dyfuzja gazów w płucach – w pęcherzykach płucnych zachodzi wymiana gazów pomiędzy powietrzem i krwią przepływającą przez sieć naczyń włosowatych otaczających pęcherzyki.

 • Gazometria krwi

  Gazometria krwi jest to badanie, w którym oznacza się parametry służące do oceny wymiany gazowej i równowagi kwasowo – zasadowej.

 • Objętośc zapasowa wydechowa

  Objętość zapasowa wydechowa (ERV) - objętość powietrza jaką można usunąć z płuc wykonując maksymalny wydech po swobodnym wydechu.

 • Objętość zalegająca

  Objętość zalegająca (RV) (ang. residual volume) - objętość powietrza, która zawsze pozostaje w płucach po maksymalnym wydechu.

 • Objętość zapasowa wdechowa

  Objętość zapasowa wdechowa (IRV) - objętość powietrza wciągana do płuc w czasie maksymalnego wdechu wykonywanego po swobodnym wdechu.

 • Ośrodek pneumotaktyczny

  Ośrodek pneumotaktyczny - ośrodek hamujący wdech, położony w przedniej części mostu.

 • Pneumocyty

  Pneumocyty – są to komórki budujące ściany pęcherzyków płucnych. Wyróżniamy trzy typy pneumocytów: typ I, typ II i typ III.

 • Pojemność czynnościowa zalegająca płuc

  Pojemność czynnościowa zalegająca płuc (FRC) – jest to powietrze pozostające w płucach po spokojnym wydechu.

 • Pojemność płuc całkowita

  Pojemność płuc całkowita (TLC) (ang. total lung capacity) – pojemność płuc na szczycie najgłębszego wdechu, która u dorosłego mężczyzny wynoszi 5-6 litrów powietrza.

 • Pojemność życiowa

  Pojemność życiowa (VC) – ilość powietrza, które można usunąć z płuc po maksymalnym wdechu w czasie maksymalnego wydechu.

 • Pojemność życiowa wdechowa

  Pojemność życiowa wdechowa - ilość powietrza wciągana do płuc podczas maksymalnego wdechu po najgłębszym wydechu.

 • Pulmonologia

  Pulmonologia - dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób płuc i układu oddechowego.

 • Spirometria

  Spirometria – badanie medyczne, podczas którego przeprowadza się pomiar objętości i pojemności płuc oraz przepływu powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach (...)

 • Wentylacja płuc

  Wentylacja płuc - jest to proces w czasie którego do pęcherzyków płucnych zasysane jest powietrze atmosferyczne zawierające tlen i inne gazy.

 • Wentylacja płuc minutowa

  Wentylacja płuc minutowa (ang. pulmonary ventilation) - objętość powietrza pobierana i oddawana w ciągu minuty.

 • Współczynnik oddechowy

  Współczynnik oddechowy (RQ) – współczynnik, który wskazuje na stosunek objętościowy pomiędzy uwolnionym z organizmu dwutlenkiem węgla i pochłoniętym tlenem w jednostce czasu.