CRP - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 1

Artykuły o: CRP

Encyklopedia zdrowia (2)

CRP jest używane jako wskaźnik zakażenia bakteryjnego lub wirusowego oraz do monitorowania ciężkości stanów zapalnych związanych z chorobami autoimmunologicznymi i zapalnymi.
OB jest badaniem krwi polegającym na ocenie szybkości opadania krwinek czerwonych w osoczu w jednostce czasu.