brzuch - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 33

Artykuły o: brzuch

Encyklopedia zdrowia (14)

Kanał pachwinowy - kanał położony w dolnej części ściany brzusznej nad więzadłem pachwinowym. U mężczyzn przebiega przez niego powrózek nasienny, zaś u kobiet więzadło obłe macicy.
Kresa biała - w tym miejscu łączą się mięśnie obu stron brzucha, stanowi ona połączenie rozścięgien mięśni brzucha lewej i prawej strony.
Mięsień poprzeczny brzucha - poprzecznie biegnące włókna tego mięśnia zwężają brzuch i dolną część klatki piersiowej, dlatego też mięsień ten bierze udział w tworzeniu tłoczni brzusznej - jest jej głównym mięśniem.
Mięsień prosty brzucha - to płaski, silny brzusiec mięśniowy, współdziałający z mięśniami płaskimi brzucha w wytwarzaniu tłoczni brzusznej.
Mięsień skośny wewnętrzny brzucha - jest szerokim, cienkim mięśniem. Leży pod mięśniem skośnym zewnętrznym i wraz z nim powoduje zginanie tułowia w jedną stronę z jednoczesnym obrotem tułowia w stronę przeciwną.
Mięsień skośny zewnętrzny brzucha – stanowi najbardziej zewnętrzną warstwę mięśni brzucha. Jest to cienki i szeroki mięsień. Powoduje zginanie tułowia w jedną stronę z jednoczesnym obrotem tułowia w stronę przeciwną.
Okrężnica – jest to najdłuższa część jelita grubego, która dzieli się na następujące odcinki: okrężnicę wstępującą, okrężnicę poprzeczną, okrężnicę zstępującą i okrężnicę esowatą.
Zapalenie wyrostka robaczkowego jest jedną z najczęstszych przyczyn tzw. ostrego brzucha.
Jest to błona surowicza stanowiąca "worek" wyścielający od wewnątrz ściany jamy brzusznej i miednicy małej (otrzewna ścienna). Pozostała część otrzewnej (otrzewna trzewna) pokrywa narządy zawarte w jamie...
Pelviskopia - jest to badanie umożliwiające ocenę narządów miednicy mniejszej i wykrycie ewentualnych zmian chorobowych w ich obrębie.
Sieć większa jest strukturą anatomiczną znajdującą się w jamie brzusznej. Stanowi ona zdwojenie blaszki otrzewnej. Zwisając z krzywizny większej żołądka pokrywa pętle jelit.
Tłocznia brzuszna - zostaje wytworzona w wyniku jednoczesnego skurczu wszystkich mięśni otaczających jamę brzuszną - czyli mięśni brzucha, przepony, mięśnia dźwigacza odbytu. Praca tłoczni jest bardzo ważna w czasie porodu czy oddawaniu stolca.
Najprościej mówiąc wgłobienie jest „wpukleniem jelita w siebie”, tzn.: wsunięcie się jednego odcinka jelita do drugiego.
O zaparciu mówimy gdy pojawia się utrudnione oddawanie stolca w odstępie większym niż 3 dni.

Leki (15)

Zioła (6)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie