szczęka - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 2

Artykuły o: szczęka

Encyklopedia zdrowia (4)

Stawy nieruchome - niektóre kości naszego ciała są połączone z sobą trwale. Połączenia tego typu nazywamy stawami nieruchomymi, ponieważ nie pozwalają na żaden ruch. Większość z nieruchomych połączeń występuje w czaszce.
Szczęka - jedna z większych, parzystych kości czaszki.
Układ stomatognatyczny – jest to układ mięśniowo-szkieletowy głowy, szyi i obręczy barkowej charakteryzujący się ścisłym powiązaniem czynnościowym i morfologicznym.
Żuchwa - stanowi dolną część kości twarzy, jako jedyna kość czaszki jest kością ruchomą.