arytmia - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 3

Artykuły o: arytmia

Encyklopedia zdrowia (20)

Arytmia serca- Zaburzenia rytmu serca to przyśpieszenie, zwolnienie (prawidłowo 60-100 uderzeń na minutę) lub nieregularna praca serca.
Jest to choroba uwarunkowana genetycznie polegającą na stopniowym zastępowaniu włókien mięśniowych serca tkanką tłuszczową i włóknistą.
Bloki przedsionkowo-komorowe to zaburzenie przewodzenia impulsów elektrycznych z przedsionków do komór.
Bloki śródkomorowe są następstwem znacznego zwolnienia lub przerwania przewodzenia pobudzenia w obrębie mięśnia komór.
Bradykardia to zwolnienie rytmu serca, poniżej 60 uderzeń na minutę.
Częstoskurcz komorowy to przyspieszenie akcji serca (do 100-200/minutę). Źródło tej szybkiej pracy serca znajduje się w obszarze komór.
Częstoskurcz nadkomorowy to każdy rytm o częstotliwości powyżej 100/minutę, który powstaje powyżej pęczka Hisa.
Częstoskurcz przedsionkowy jest napadowym lub ciągłym częstoskurczem powstającym w przedsionku.
Arytmia ta polega na występowaniu dodatkowych pobudzeń powstających w przedsionku, w żyłach uchodzących do przedsionka lub w węźle przedsionkowo - komorowym, będącym połączeniem pomiędzy przedsionkami i komorami serca, przewodzącym bodźce elektryczne z przedsionków do komór.
Dysfunkcja węzła zatokowego prowadzi do nieodpowiedniej częstotliwości rytmu zatokowego, czasem zbyt wolnej by utrzymać równowagę w krążeniu. Prowadzi to do objawów klinicznych i arytmii.
Pęczek przedsionkowo-komorowy - należy do komorowej części układu bodźco-przewodzącego serca. Składa się z pnia i dwóch odnóg: prawej i lewej.
Tachykardia zatokowa jest zwykle reakcją na odpowiedni bodziec fizjologiczny (np. wysiłek) lub bodziec zbyt silny (np. nadczynność tarczycy). Niesprawność mechanizmów kontrolujących rytm zatokowy może prowadzić do nieadekwatnej w danej sytuacji tachykardii zatokowej.
Tachykardia to przyspieszenie rytmu serca, powyżej 100 uderzeń na minutę.
Trzepotanie przedsionków charakteryzuje się bardzo szybkim rytmem generowanym w obrębie przedsionków (rzędu 250-350/minutę). W odróżnieniu od migotania przedsionków, tutaj rytm jest uporządkowany.
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej jest jedną z najczęstszych wrodzonych wad układu krążenia.
Węzeł przedsionkowo-komorowy – część układu przewodzącego serca, stanowiąca jedyne połączenie mięśniowe między przedsionkami, a komorami serca.
Węzeł zatokowo-przedsionkowy – tak zwany rozrusznik serca, pierwszorzędowy ośrodek automatyzmu.
Wrodzony zespół długiego QT jest chorobą genetyczną wiążącą się ze zwiększonym ryzykiem nagłej śmierci sercowej.
Zespół Brugadów jest chorobą uwarunkowaną genetycznie związaną z występowaniem niemiarowej pracy serca.
Zespoły preekscytacji spowodowane są wrodzonym defektem polegającym na istnieniu dodatkowego, nieprawidłowego połączenia pomiędzy przedsionkami a komorami serca z pominięciem węzła przedsionkowo-komorowego.

Leki (23)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie