kość - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 11

Artykuły o: kość

Encyklopedia zdrowia (15)

Demineralizacja kości – proces polegający na utracie przez kości podstawowych minerałów kości.
Goleń – część kończyny dolnej pomiędzy stawem kolanowym i skokowym, zbudowana jest z dwóch kości: piszczelowej i strzałkowej.
Istota gąbczasta - podstawowa struktura budująca tkankę kostną, utworzona z luźno ułożonych beleczek kostnych.
Istota zbita - element budulcowy kości budujący trzony kości długich, oraz powierzchniowe (korowe) warstwy ich nasad i kości płaskich.
Kości – twory różnej wielkości i kształtu, zbudowane z tkanki kostnej. Są biernymi narządami ruchu, stanowią również rusztowanie podtrzymujące i osłaniające inne narządy, a niektóre z nich pełnią także rolę krwiotwórczą i amortyzującą.
Kości długie - rodzaj kości w których jeden wymiar (długość) przewyższa znacznie dwa pozostałe (szerokość i grubość); służą głównie jako dźwignie dla mięśni.
Kość heterotopowa - kość powstająca w różnych miejscach na skutek kostnienia ścięgien.
Piszczel, kość piszczelowa – główna kość podudzia. Razem ze strzałką tworzą kości goleni.
Lemiesz - jest to kość nieparzysta wchodząca w skład przegrody nosa.
Miednica (łac. pelvis) - to mocny i sprężysty pierścień kostny utworzony przez kość krzyżową i dwie kości miedniczne, znajdujący się pomiędzy kręgosłupem a kończynami dolnymi.
Mięsień podobojczykowy - pociąga obojczyk ku dołowi i do przodu, hamuje ruchy w stawie mostkowo-obojczykowum.
Okostna jest to błona utworzona z tkanki łącznej włóknistej zwartej, bogato unaczyniona i unerwiona, która otacza od zewnątrz kość.
Osteomalacja, rozmiękczenie kości - choroba wywołana niedoborem witaminy D i zaburzeniami w gospodarce wapniowej.
Osteoporoza, zrzeszotnienie kości - jest to układowa choroba szkieletu charakteryzująca się małą masą kostną oraz słabą jej jakością związaną z występującymi zaburzeniami mikroarchitektury tkanki kostnej, które powodują kruchość kości.
Tkanka kostna stanowi rodzaj tkanki łącznej, której substancja podstawowa wskutek odkładania się soli wapniowych (96% wapnia w organizmie) zapewnia tkance twardość oraz wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie.

Leki (47)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie