odporność - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 61

Artykuły o: odporność

Encyklopedia zdrowia (28)

Każda obca substancja, która aktywuje układ immunologiczny.
Immunoglobulina, która reaguje przeciwko własnym tkankom danej osoby.
Choroba, zwykle o przewlekłym przebiegu, w których układ immunologiczny niszczy tkanki własnego ciała.
Choroba wywołana w organizmie biorcy przez limfocyty T dawcy przeszczepione wraz ze szpikiem kostnym.
Fagocytoza – rodzaj endocytozy, zjawisko polegające na pochłanianiu przez fagocyty (komórki żerne) innych komórek lub dużych cząsteczek organicznych.

IgA

Immunoglobulina klasy A.

IgD

Immunoglobulina klasy D.

IgG

Immunoglobulina klasy G.

IgM

Immunoglobulina klasy M.
Immunoglobiny (Ig) - przeciwciała, białka surowicy krwi i płynów ustrojowych syntetyzowane przez komórki plazmatyczne (aktywowane limfocyty B) po stymulacji antygenem.
Eksperyment przeprowadzony w laboratorium, poza organizmem żywym.
Dożylne preparaty immunoglobulin ludzkich.
Leukocyty – inaczej krwinki białe, są to bezbarwne komórkowe składniki krwi zawierające jądra.
Limfocyty – są to komórki o średnicy od 6 do 10 mikrometrów stanowiące około 30% wszystkich leukocytów zawieszonych w osoczu.
Komórki odpowiedzialne za produkcję przeciwciał.
Limfocyty T pomocnicze są komórkami wspomagającymi odpowiedź immunologiczną.
Ludzki wirus niedoboru odporności (HIV) – wirus należący do rodziny retrowirusów wywołujący AIDS.
Odpowiedź układu immunologicznego, w której udział biorą głównie limfocyty T.
Szczepionka – produkt pochodzenia biologicznego zawierający substancje zdolne do wywołania odpowiedzi immunologicznej prowadzącej do powstania odporności.
Tlenoterapia - leczenie tlenem
Układ limfatyczny – układ naczyń i przewodów, którymi płynie limfa powstająca z przefiltrowanego przez ściany naczyń krwionośnych osocza.
Węzły chłonne – są elementami obwodowego układu limfoidalnego leżącymi na przebiegu naczyń limfatycznych.
to licznie występujące struktury leżące na przebiegu naczyń limfatycznych szyi.
Wirusy - cząsteczki organiczne nieposiadające struktury komórkowej, zbudowane z białek i kwasów nukleinowych.
Pod nazwą witaminy A kryje się wiele związków m.in.: retinole, powstające tylko w organizmach ludzi i zwierząt oraz ich prekursory (związki wyjściowe) karotenoidy, np. beta-karoten (prowitamina, która występuje w roślinach).
Niedobory odporności występujące u wcześniej zdrowych pacjentów.
to stan objawowy lub bezobjawowy, który może być wywołany przez różne patogeny - bakterie, wirusy, pierwotniaki i grzyby.
Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) – zespół kliniczny będący wynikiem zakażenia wirusem HIV.

Leki (369)

Cat

Zioła (4)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie