hemoglobina - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 9

Artykuły o: hemoglobina

Encyklopedia zdrowia (21)

Bilirubina jest żółtym barwnikiem pochodzącym z rozpadu krwinek czerwonych.
Dyfuzja gazów w płucach – w pęcherzykach płucnych zachodzi wymiana gazów pomiędzy powietrzem i krwią przepływającą przez sieć naczyń włosowatych otaczających pęcherzyki.
Dyfuzja gazów w tkankach - wymiana tlenu i dwutlenku węgla pomiędzy krwią, a tkanką zachodzi w naczyniach włosowatych.
Erytrocyty - krwinki czerwone to bezjądrzaste komórki stanowiące najliczniejszy i jeden z najważniejszych elementów morfotycznych krwi.
Ferrytyna jest białkiem odpowiedzialnym za przechowywanie zapasów żelaza, które następnie mogą być wykorzystywane w miarę potrzeb.
Hemoglobina (Hb) - białko będące zasadniczym składnikiem erytrocytów. Jej główną funkcją jest transport tlenu z płuc do tkanek.
Produkt nieenzymatycznego przyłączenia cząsteczki glukozy do cząsteczki hemoglobiny.
Glikacja jest to proces łączenia glukozy z białkami (m.in. hemoglobiną).
Glikacja jest to proces łączenia glukozy z białkami (m.in. hemoglobiną).
Hemoliza – rozpad krwinek czerwonych, co skutkuje uwolnieniem zawartej w nich hemoglobiny do osocza.
Hiperbilirubinemia - podwyższone stężenie bilirubiny w surowicy krwi.
Karboksyhemoglobina – kompleks hemoglobiny i tlenku węgla (czadu).
Mały obieg krwi (płucny) – odpowiada za pozbycie się wyprodukowanego w tkankach i zgromadzonego we krwi CO2 (dwutlenku węgla) oraz jej ponowne natlenowanie.
Miedź jest składnikiem odżywczym ale także należy do grupy substancji toksycznych. Bierze udział w procesie syntezy hemoglobiny oraz pobudza wzrost komórek.
Mioglobina - białko, które magazynuje tlen w mięśniach poprzecznie prążkowanych, o budowie podobnej do hemoglobiny, ale o większym powinowactwie do tlenu.
Mioglobina – jest białkiem którego funkcją jest magazynowanie tlenu w mięśniach poprzecznie prążkowanych.
Badanie polegające na oznaczeniu składu ilościowego krwi oraz oceny cech budowy elementów morfotycznych.
Oddychanie zewnętrzne - złożony proces oddychania polegający na doprowadzeniu cząsteczek tlenu do wnętrza komórek oraz usunięciu na zewnątrz ciała dwutlenku węgla wyprodukowanego w tkankach.
Porfiria – wrodzona choroba metaboliczna polegająca na genetycznym defekcie jednego z enzymów szlaku syntezy hemu.
Średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach (ang. Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, MCHC) to jeden ze wskaźników erytrocytowych, odzwierciedlający średnie stężenie hemoglobiny w objętości krwinek czerwonych.
Żelazo w organizmie człowieka wchodzi w skład mioglobiny, hemoglobiny i niektórych enzymów oraz występuje w postaci związanej z białkami: hemosyderyną, transferyną i ferrytyną.

Leki (2)

Produkty w ofercie online (2) - Portal Dbam o Zdrowie