zastawka - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 2

Artykuły o: zastawka

Encyklopedia zdrowia (15)

Anomalia Ebsteina jest to wrodzona wada serca, która dotyczy zastawki trójdzielnej.
Skurcz i rozkurcz przedsionków i komór powtarza się cyklicznie. W spoczynku około 72 na minutę. Jeden cykl trwa około 0,8 s.
Komora lewa – komora serca, do której krew wpływa z lewego przedsionka przez zastawkę dwudzielną (mitralną), a następnie zostaje wypompowana do aorty i dalej na obwód.
Niedomykalność zastawki aortalnej to wada serca, w której w wyniku nieprawidłowego działania aparatu zastawkowego, krew cofa się z aorty do lewej komory.
Jest to wada, w której na skutek nieprawidłowego zamknięcia płatków zastawki dochodzi do wstecznego przepływu krwi z lewej komory do lewego przedsionka.
Niedomykalność zastawki mitralnej jest wadą polegającą na nieprawidłowym funkcjonowaniu jej płatków, co skutkuje wstecznym przepływem krwi z lewej komory do lewego przedsionka.
Niedomykalność zastawki trójdzielnej jest wadą serca powodującą nieprawidłowe cofanie się krwi z prawej komory serca do prawego przedsionka.
Tony serca - efekty akustyczne towarzyszące pracy serca, wysłuchiwane w konkretnych miejscach na powierzchni klatki piersiowej, najczęściej przy użyciu stetoskopu.
Zastawki serca (valvae cordis) – błoniaste przegrody położone w sercu warunkujące jednokierunkowy przepływ krwi. Wyróżniamy dwa typy zastawek: żylne (przedsionkowo-komorowe) oraz tętnicze (aortalna i pnia płucnego).
Zwężenia mogą występować na trzech poziomach: zastawkowym, podzastawkowym, nadzastawkowym.
Zwężenie drogi odpływu prawej komory to określenie wad zastawki tętnicy płucnej i nieprawidłowości w budowie przyległych odcinków prawej komory i pnia płucnego, które powodują utrudnienie odpływu krwi z prawej komory serca w trakcie jego skurczu.
Zwężenie zastawki aortalnej to wada serca polegająca na utrudnionym odpływie krwi z serca na obwód organizmu.
Zwężenie zastawki mitralnej jest wadą serca polegającą na utrudnionym przepływie krwi między lewym przedsionkiem a lewą komorą.
Ograniczenie ruchomości płatków zastawki trójdzielnej, prowadzące do jej zwężenia i nieprawidłowego napełniania prawej komory serca.
Żylaki są to poszerzenia żył powierzchownych. Najczęściej mają workowaty lub walcowaty kształt, a ich przebieg jest wężykowaty.

Leki (2)

Produkty w ofercie online (2) - Portal Dbam o Zdrowie