zakażenie - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 35

Artykuły o: zakażenie

Encyklopedia zdrowia (10)

CRP jest używane jako wskaźnik zakażenia bakteryjnego lub wirusowego oraz do monitorowania ciężkości stanów zapalnych związanych z chorobami autoimmunologicznymi i zapalnymi.
Postępowanie mające na celu usunięcie drobnoustrojów w materiale, na powierzchni przedmiotów lub w ich wnętrzu, tak by nie stanowiły źródła zakażenia.
Gangrena (zgorzel)- to rozkład tkanek w żywym organizmie wywołany przez bakterie. Odpowiednie warunki istniejące w miejscu martwicy (jak np. wilgotność ) sprzyjają rozwojowi beztlenowców. Zgorzel występuje głównie: w powłokach skórnych, w płucach, w zębach oraz w jelitach.
Hemoliza – rozpad krwinek czerwonych, co skutkuje uwolnieniem zawartej w nich hemoglobiny do osocza.
Pandemia - epidemia choroby zakaźnej, występująca w tym samym czasie w kilku krajach, znajdujących się na jednym kontynencie czy też w różnych zakątkach świata.
Tasiemczyce są chorobami inwazyjnymi przewodu pokarmowego wywołanymi przez tasiemca.
Włośnica jest ciężką, ogólnoustrojową inwazyjną chorobą odzwierzęcą wywoływaną przez pasożyta.
Jest to badanie serologiczne wykonywane w celu wykrycia przeciwciał skierowanych przeciwko krętkowi blademu, bakterii wywołującej kiłę.
Jest to badanie serologiczne wykonywane w celu wykrycia przeciwciał skierowanych przeciwko krętkowi blademu, bakterii wywołującej kiłę.
Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) – zespół kliniczny będący wynikiem zakażenia wirusem HIV.

Leki (41)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie