wątroba - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 27

Artykuły o: wątroba

Encyklopedia zdrowia (54)

Badanie to wykonuje się w celu wykrycia oraz monitorowania leczenia pierwotnych nowotworów wątroby, nowotworów zarodkowych jąder i jajników.
Badanie to wykonuje się w celu wykrycia oraz monitorowania leczenia pierwotnych nowotworów wątroby, nowotworów zarodkowych jąder i jajników.
Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia zaburzeń czynności wątroby, i chorób nerek oraz w celu sprawdzenia stanu odżywienia pacjenta w przypadku dużej utraty masy ciała.
Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia zaburzeń czynności wątroby i chorób nerek oraz w celu sprawdzenia stanu odżywienia pacjenta w przypadku dużej utraty masy ciała.
Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia zaburzeń czynności wątroby, i chorób nerek oraz w celu sprawdzenia stanu odżywienia pacjenta w przypadku dużej utraty masy ciała.
Albuminy – białka proste będące głównymi białkami występującymi w osoczu krwi – stanowią około 60% wszystkich zawartych w nim białek.
Jest to enzym wewnątrzkomórkowy. Jego najwyższe stężenia występują w wątrobie, niższe w mięśniach szkieletowych, mięśniu sercowym i nerkach.
Jest to enzym wewnątrzkomórkowy. Jego najwyższe stężenia występują w wątrobie, niższe w mięśniach szkieletowych, mięśniu sercowym i nerkach.
Jest to enzym wewnątrzkomórkowy, którego najwyższe stężenia występują w mięśniu sercowym, wątrobie, mięśniach szkieletowych, nerkach i erytrocytach.
Amoniak jest związkiem chemicznym wytwarzanym przez bakterie jelitowe i powstaje w procesie trawienia białek w jelicie, skąd jako produkt uboczny, w prawidłowych warunkach transportowany jest do wątroby, a tam przetwarzany do mocznika i glutaminy.
Amoniak jest związkiem chemicznym wytwarzanym przez bakterie jelitowe i powstaje w procesie trawienia białek w jelicie, skąd jako produkt uboczny, w prawidłowych warunkach transportowany jest do wątroby, a tam przetwarzany do mocznika i glutaminy.
Jest to enzym katalizujący rozkład wielocukrów.
Jest to enzym katalizujący rozkład wielocukrów.
Jest podstawowym badaniem oceniającym: cechy fizyczne, biochemiczne oraz morfologiczne (obecność i skład osadu) moczu.
Jest podstawowym badaniem oceniającym: cechy fizyczne, biochemiczne oraz morfologiczne (obecność i skład osadu) moczu.
Białko stanowi ważny składnik osocza będący mieszaniną albumin, globulin, fibrynogenu, glikoprotein, lipoprotein i innych białek pełniących wiele różnych funkcji.
Białko stanowi ważny składnik osocza będący mieszaniną albumin, globulin, fibrynogenu, glikoprotein, lipoprotein i innych białek pełniących wiele różnych funkcji.
Bilirubina bezpośrednia powstaje w wątrobie w wyniku związania bilirubiny niesprzężonej z kwasem glukuronowym.
Bilirubina jest żółtym barwnikiem pochodzącym z rozpadu krwinek czerwonych.
Cholesterol produkowany w wątrobie lub dostarczany z pożywieniem jest składnikiem błon komórkowych, hormonów sterydowych, żółci.
Cholesterol produkowany w wątrobie lub dostarczany z pożywieniem jest składnikiem błon komórkowych, hormonów sterydowych, żółci.
Cholesterol produkowany w wątrobie lub dostarczany z pożywieniem jest składnikiem błon komórkowych, hormonów sterydowych, żółci.
Dehydrogenaza mleczanowa jest enzymem występującym w cytoplazmie wszystkich komórek organizmu. W przypadku ich uszkodzenia dehydrogenaza mleczanowa przedostaje się do krwi.
Dehydrogenaza mleczanowa jest enzymem występującym w cytoplazmie wszystkich komórek organizmu. W przypadku ich uszkodzenia dehydrogenaza mleczanowa przedostaje się do krwi.
Ferrytyna jest białkiem odpowiedzialnym za przechowywanie zapasów żelaza, które następnie mogą być wykorzystywane w miarę potrzeb.
Jest to enzym uczestniczący w przemianie fosforanów, transportujący jony fosforanowe przez błony komórkowe.
Gamma-glutamylotransferaza jest enzymem występującym w obrębie nerek, komórek nabłonka dróg żółciowych, wątroby, trzustki, jelita.
Gamma-glutamylotransferaza jest enzymem występującym w obrębie nerek, komórek nabłonka dróg żółciowych, wątroby, trzustki, jelita.
Podstawowym badaniem serologicznym w kierunku wykrycia zakażenia wirusem HBV jest test na wykrycie antygenu powierzchniowego tego wirusa, czyli HBsAg.
Podstawowym badaniem serologicznym w kierunku wykrycia zakażenia wirusem HBV jest test na wykrycie antygenu powierzchniowego tego wirusa, czyli HBsAg.

HCV

Badanie pozwala wykryć obecność wirusa zapalenia wątroby typu C we krwi pacjenta.

HCV

Badanie pozwala wykryć obecność wirusa zapalenia wątroby typu C we krwi pacjenta.
Hepatocyt - jest to najmniejszy element strukturalny miąższu wątroby, stanowiący podstawową jednostkę czynnościową tego narządu.
Hiperbilirubinemia - podwyższone stężenie bilirubiny w surowicy krwi.
Krążenie wrotne – układ wrotny zbudowany jest z dwóch sieci naczyń włosowatych połączonych żyłą wrotną. W organizmie człowieka takie układy żylne występują w przysadce i wątrobie.
Mangan jest konieczny do prawidłowego rozwoju komórek organizmu, aktywuje wiele szlaków metabolicznych w organizmie.
Marskość wątroby jest stanem, w którym prawidłowy miąższ narządu zostaje zastąpiony włóknami tkanki łącznej.
Mocznik jest związkiem azotowym będącym końcowym produktem przemiany białkowej w organizmie. Jest syntetyzowany w wątrobie i wydalany z moczem.
Mocznik jest związkiem azotowym będącym końcowym produktem przemiany białkowej w organizmie. Jest syntetyzowany w wątrobie i wydalany z moczem.
Pęcherzyk żółciowy - zwany potocznie ,,woreczkiem żółciowym", jest to gruszkowaty narząd położony w dole pęcherzyka żółciowego
Ilość alkoholu etylowego we krwi, określana najczęściej w promilach (w jednostkach masy alkoholu na jednostkę objętości krwi).
Proteinogram jest badaniem elektroforetycznym dzielącym białka surowicy na frakcje na podstawie ich różnej prędkości przemieszczania się w polu elektrycznym.
Jest to guz wywodzący się z hepatocytów, czyli komórek wątroby.
Tyrozynemia typu 1 jest chorobą metaboliczną, której podłożem jest niedobór enzymu biorącego udział w metabolizmie tyrozyny.
Wątroba - jest to największy narząd jamy brzusznej i jednocześnie największy gruczoł ludzkiego organizmu. Zajmuje on okolicę podżebrową prawą, znaczną część okolicy nadbrzusza i część okolicy podżebrowej lewej.
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW typu A) to choroba wywołana przez wirus HAV.
Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW typu B) to choroba wywołana przez wirus HBV.
Wirusowe zapalenie wątroby typu C – wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW typu C) to choroba wywołana przez wirus HCV.
Pod nazwą witaminy A kryje się wiele związków m.in.: retinole, powstające tylko w organizmach ludzi i zwierząt oraz ich prekursory (związki wyjściowe) karotenoidy, np. beta-karoten (prowitamina, która występuje w roślinach).
Wrota wątroby - wnęka na powierzchni trzewnej (dolnej) wątroby przez którą wchodzą do niej dwa naczynia krwionośne: tętnica wątrobowa i żyła wrotna oraz nerwy, a wychodzą naczynia limfatyczne i przewody żółciowe, którymi płynie do pęcherzyka żółciowego, produkowana w wątrobie żółć.
Żółć - jest to płyn o barwie żółtobrunatnej, wydzielany przez wątrobę a magazynowany w pęcherzyku żółciowym.
Żółtaczka – żółte zabarwienie twardówek, błon śluzowych oraz powłok skórnych będące wynikiem odkładania bilirubiny w tkankach.
Żyła wrotna jest naczyniem doprowadzającym krew do wątroby. Jej zasadniczą rolą jest dostarczanie wraz z krwią do wątroby substancji wchłoniętych w przewodzie pokarmowym.
Żyły wątrobowe – naczynia odprowadzające krew z wątroby położone w całości w miąższu narządu.

Leki (102)

Zioła (4)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie