wapń - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 15

Artykuły o: wapń

Encyklopedia zdrowia (14)

Fosfor jest składnikiem budulcowym kości oraz zębów. W ustroju występuje w dwóch formach: jako fosforany nieorganiczne (kości) oraz jako fosforany organiczne – (ATP).
Składniki mineralne zawarte w jedzeniu lub suplementach diety mogą tworzyć z niektórymi antybiotykami i chemioterapeutykami nierozpuszczalne sole, co zmniejsza ich wchłanianie. W związku z mniejszym wchłanianiem leku, jego stężenie we krwi jest obniżone, co naraża pacjenta na barak działania terapeutycznego leku.
Jony wapnia zawarte w preparatach mineralnych oraz jedzeniu mogą wchodzić w reakcje z lekami powodując zmniejszenie ich działania i brak efektów leczenia.
Istota zbita - element budulcowy kości budujący trzony kości długich, oraz powierzchniowe (korowe) warstwy ich nasad i kości płaskich.
Kalcytonina jest hormonem wytwarzanym przez wyspecjalizowane komórki tarczycy.
O kamicy układu moczowego mówimy gdy dochodzi do odkładania się złogów substancji w drogach moczowych.
Mineralizacja kości – kostnienie, osyfikacja - odkładanie się w kościach fosforanów wapnia.
Nadczynność przytarczyc jest zwiększona aktywność przytarczyc, w wyniku której dochodzi do nadmiernego wydzielania PTH.
O obniżonym poziomie wapnia (hipokalcemii) mówimy, jeżeli wydalanie wapnia przewyższa możliwości uzupełnienia przez wchłanianie jelitowe i z zapasów kostnych.
Niedoczynność przytarczyc jest chorobą spowodowaną obniżoną czynnością wewnątrzwydzielniczą przytarczyc.
Osteomalacja, rozmiękczenie kości - choroba wywołana niedoborem witaminy D i zaburzeniami w gospodarce wapniowej.
Parathormon jest hormonem produkowanym przez komórki przytarczyc.
Wapń jest składnikiem budulcowym kości i zębów. Aż 99% wapnia znajduje się w tkance kostnej.
Wapń jest jonem biorącym udział w procesach krzepnięcia krwi, pracy mięśni, przewodnictwie nerwowo-mięśniowym oraz w budowaniu układu kostnego.

Leki (150)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie