USG - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 11

Artykuły o: USG

Encyklopedia zdrowia (14)

Dla kardiomiopatii restrykcyjnej charakteryzuje się zmniejszoną objętością rozkurczowa jednej lub obu komór serca oraz upośledzeniem napełniania komór.
Kardiomiopatia rozstrzeniowa to uszkodzenie mięśnia sercowego cechujące się powiększeniem jednej lub obu komór serca oraz upośledzeniem funkcji skurczowej.
Ostre zapalenie trzustki jest zapalną chorobą narządu o gwałtownym przebiegu.
Przełożenie wielkich pni tętniczych jest wrodzoną której istotę stanowi obecność nieprawidłowych połączeń pomiędzy sercem, a naczyniami tętniczymi.
Przewlekłe niedokrwienie jelit należy podejrzewać u chorych, u których występuje ból brzucha i utrata masy ciała bez uchwytnych przyczyn, a zwłaszcza u chorych cierpiących na dolegliwości ze strony układu sercowo-naczyniowego.
O rozwarstwieniu aorty mówimy, gdy błona wewnętrzna ściany aorty oddzielona jest od błony środkowej, a między nimi znajduje się światło rzekome aorty, w które napływa krew pogłębiając rozwarstwienie.
Ubytek przegrody międzykomorowej jest najczęstszą wrodzoną wadą serca u noworodków.
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej jest jedną z najczęstszych wrodzonych wad układu krążenia.
Wada wrodzona o niejednorodnej etiologii, polegająca na częściowym lub całkowitym zwężeniu światła dwunastnicy.
Choroba genetyczna wywołana delecję krótkiego ramienia chromosomu 5.
Zespół górnego otworu klatki piersiowej jest zaburzeniem nerwowo-naczyniowym wywołanym uciskiem na pęczek naczyniowo-nerwowy w obrębie kończyn górnych.
Zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością w komórkach organizmu kobiety tylko jednego chromosomu X.
Zespół wad wrodzonych spowodowany delecją fragmentu krótkiego ramienia chromosomu 4.
Zwężenie tętnic szyjnych to groźna dolegliwość, która może doprowadzić do napadów przemijającego niedokrwienia mózgu lub udarów mózgu.

Leki (2)

Produkty w ofercie online (1) - Portal Dbam o Zdrowie