tętniak - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 2

Artykuły o: tętniak

Encyklopedia zdrowia (2)

O tętniaku aorty mówi się wówczas, gdy na jakimś jej fragmencie dochodzi do poszerzenia o 50% i więcej, w stosunku do prawidłowej dla tego odcinka szerokości.
Zespół Ehlersa i Danlosa jest choroba ogólnoustrojową uwarunkowaną genetycznie wiążącą się z zaburzeniem w budowie tkanki łącznej.