rak - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilo¶ć artykułów: 93

Artykuły o: rak

Encyklopedia zdrowia (16)

Kancerogen - czynnik rakotwórczy
Pierwotne nowotwory mózgu stanowi± ponad 85% nowotworów o¶rodkowego układu nerwowego oraz 9% spo¶ród wszystkich nowotworów.
Proteaza serynowa jest swoistym antygenem gruczołu krokowego wydzielanym przez komórki przewodów wydzielniczych stercza.
Proteaza serynowa jest swoistym antygenem gruczołu krokowego wydzielanym przez komórki przewodów wydzielniczych stercza.
Rak jajnika jest to zło¶liwy, pierwotny nowotwór jajnika wywodz±cy się z nabłonka narz±dów moczowo-płciowych.
Około 90% przypadków raków jelita grubego stanowi± gruczolakoraki.
Rak kory nadnerczy jest rzadkim nowotworem zło¶liwym wywodz±cym się z nabłonka kory nadnerczy.
Rak krtani (Carcinoma laryngis) jest najczęstszym rakiem okolicy głowy i szyi.
Rak nerki jest zło¶liwym nowotworem powstaj±cym głównie z nabłonka cewek krętych bliższych kłębuszka nerkowego.
Rak pęcherza moczowego jest nowotworem zło¶liwym wywodz±cym się z nabłonka przej¶ciowego wy¶cielaj±cego pęcherz moczowy.
Rak pochwy jest jednym z najrzadszych nowotworów narz±dów płciowych u kobiet. W 90% rak pochwy jest nowotworem wywodz±cym się z nabłonka wielowarstwowego płaskiego.
Rak sromu jest stosunkowo rzadkim nowotworem żeńskich narz±dów płciowych. Zdecydowan± większo¶ć stanowi rak płaskonabłonkowy.
Rak szyjki macicy w 95% jest rakiem płaskonabłonkowym.
Rak trzonu macicy jest nowotworem błony ¶luzowej trzonu macicy, czyli endometrium.
Rak trzustki stanowi 85% wszystkich nowotworów trzustki. Komórki raka wywodz± się z czę¶ci zewn±trzwydzielniczej gruczołu.
Rakowiak jest guzem hormonalnie czynnym rozwijaj±cym się się z komórek wewn±trzwydzielniczych obecnych w przewodzie pokarmowym lub w innych narz±dach wywodz±cych się z pierwotnej cewy jelitowej.

Leki (41)