okrężnica - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

Encyklopedia zdrowia (3)

  • Jelito grube

    Jelito grube - stanowi końcową część przewodu pokarmowego łączącą jelito cienkie z odbytem.

  • Okrężnica

    Okrężnica to najdłuższa i najgrubsza część jelita grubego.

  • Okrężnica

    Okrężnica – jest to najdłuższa część jelita grubego, która dzieli się na następujące odcinki: okrężnicę wstępującą, okrężnicę poprzeczną, okrężnicę zstępującą i okrężnicę esowatą.

Leki (2)