jama nosowa - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 1

Artykuły o: jama nosowa

Encyklopedia zdrowia (7)

Drogi oddechowe to narządy za pomocą których powietrze dostaje i wydostaje się z płuc. Ich funkcją jest ogrzanie, nawilżenie i oczyszczenie powietrza z pyłów, drobnoustrojów i innych zanieczyszczeń.
Gardło - przypomina kształt spłaszczonej cewy położona do przodu od szyjnego odcinka kregosłupa oraz do tyłu od jamy ustnej i krtani, jego długość wynosi średnio 12-13 cm.
Gruczoły węchowe (glandulae olfactoriae) – gruczoły zlokalizowane w okolicy węchowej jamy nosowej odpowiedzialne za rozpoznawanie zapachów przez człowieka.
Jama nosowa - jest to przestrzeń ograniczona kośćmi twarzoczaszki oraz powierzchnią wewnętrzną nosa. Jej sklepienie tworzą: kości nosowe, kość czołowa, kości sitowe i trzon kości klinowej. Jest podzielona na dwie części (prawą i lewą) przez przegrodę nosową.
Jama nosowa – przestrzeń ograniczona kośćmi czaszki oraz tylną powierzchnią nosa zewnętrznego.
Nos zewnętrzny – położony jest na środku twarzy, pomiędzy policzkami, powyżej wargi górnej, a poniżej czoła.
Przegroda nosa - przegroda, która dzieli jamę nosową na dwie części.