skrzep - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 0

Artykuły o: skrzep

Encyklopedia zdrowia (9)

Jest miarą aktywności wewnątrzpochodnego układu aktywacji układu krzepnięcia krwi.
Jest miarą aktywności wewnątrzpochodnego układu aktywacji układu krzepnięcia krwi.
D-dimery to produkty rozpadu fibryny, powstającej w procesie krzepnięcia krwi.
Fibrynogen jest to białko produkowane w wątrobie, które uczestniczy w procesie tworzenia skrzepu.
Hemostaza – szereg procesów mających na celu utrzymanie krwi w łożysku naczyniowym w stanie płynnym, a także zachowanie ciągłości śródbłonka naczyń oraz hamowanie krwawienia w miejscu szkodzenia ściany naczyniowej.
Heparyna - polisacharyd będący naturalnym czynnikiem zapobiegającym krzepnięciu krwi.
Krzepnięcie krwi - szereg reakcji enzymatycznych i zjawisk fizykochemicznych prowadzących do powstania skrzepu krwi i zatamowania krwawienia z przerwanych naczyń krwionośnych.
Plazmina - enzym białkowy znajdujący się w osoczu krwi, biorący udział w fibrynolizie, czyli rozpuszczaniu skrzepu.
Witaminy K1 (fitomenadion, naturalna), K2 (naturalna, produkowana przez florę jelitową), K3 (menadion, syntetyczna) i K4 (menadiol) zwane ogólnie witaminą K, należą do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.