ośrodkowy układ nerwowy - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 2

Artykuły o: ośrodkowy układ nerwowy

Encyklopedia zdrowia (12)

Bariera krew-mózg – stanowi fizyczną barierę odgradzającą naczynia krwionośne i tkankę nerwową ośrodkowego układu nerwowego.
Droga wzrokowa – droga, przez którą biegną impulsy nerwowe z siatkówki oka do kory wzrokowej mózgu składająca się z trzech neuronów.
Elektrokortykogram (ECG) – potencjał elektryczny zarejestrowany przez przystawienie bezpośrednio do kory mózgu elektrod podczas operacji neurochirurgicznej.
Hipokamp – stanowi część składową układu limbicznego. Ta drobna struktura jest odpowiedzialna głównie za pamięć świeżą.
Kanał kręgowy, rdzeniowy (łac. canalis vertebralis) – kanał utworzony w wyniku połączenia otworów kręgowych poszczególnych kręgów. Jego funkcją jest otaczanie i ochranianie rdzenia kręgowego.
Kanał środkowy – środkowa część rdzenia przedłużonego i rdzenia kręgowego. Kanał środkowy rdzenia przedłużonego w górnej swojej części tworzy dno komory czwartej.
Ośrodki korowe – poszczególne okolice kory mózgu związane z określonymi funkcjami organizmu. Wyróżniamy ośrodki czuciowe, ruchowe i kojarzeniowe.
Pamięć – umiejętność rejestrowania, przechowywania i odtwarzania wrażeń zmysłowych, informacji, skojarzeń.
Przewodzenie nerwowe – polega na przewodzeniu impulsów nerwowych wzdłuż włókien nerwowych za pośrednictwem fali depolaryzacji, może mieć charakter ciągły lub skokowy.
postępująca choroba neurodegeneracyjna w przebiegu której dochodzi do niszczenia ośrodkowego oraz obwodowego neuronu ruchowego.
Szyszynka – mały, gruszkowaty gruczoł dokrewny związany z OUN, wydziela hormon melatoninę.
Układ komorowy, komory mózgu – tworzą komory mózgu, czyli układ czterech przestrzeni wewnątrz mózgowia połączonych między sobą, w których jest wytwarzany płyn mózgowo-rdzeniowy.

Leki (10)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie