mięsień - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 2

Artykuły o: mięsień

Encyklopedia zdrowia (49)

Abduktor – nazwa anatomiczna każdego mięśnia odciągającego kończynę (odwodziciela) od osi ciała lub jego części.
Adduktor – nazwa anatomiczna każdego mięśnia zbliżającego kończynę do linii pośrodkowej ciała lub jego części.
Aktyna – jest to białko kurczliwe mięśni, stanowiące 25% masy białek mięśnia.
Jednostka motoryczna – to zespół komórek mięśnia szkieletowego unerwianych przez tę samą komórkę nerwową, przez co wspólnie pobudzanych i jednocześnie kurczących się.
Język - jest to fałd mięśniowy pokryty błoną śluzową, położony na dnie jamy ustnej.
Mięsak Ewinga jest nowotworem złośliwym lokalizującym się w kościach.
Mięsaki tkanek miękkich stanowią grupę nowotworów złośliwych wywodzących się z tkanki mezenchymalnej.
Mięsień dwugłowy uda - składa się z dwóch części: głowy długiej i krótkiej. Główną czynnością tego mięśnia jest zginanie i obrót na zewnątrz stawu kolanowego.
Mięsień podobojczykowy - pociąga obojczyk ku dołowi i do przodu, hamuje ruchy w stawie mostkowo-obojczykowum.
Mięsień poprzecznie-prążkowany (szkieletowy) – zbudowany z komórek wielojądrzastych, nazwanych włóknami mięśniowymi. Włókno mięśniowe ma charakter syncytium, które powstało w wyniku zespolenia wielu komórek.
Mięsień pośladkowy wielki - leży powierzchownie pod skórą pośladków. Jest najsilniejszym prostownikiem stawu biodrowego. Najważniejszą funkcją m. pośladkowego wielkiego jest utrzymywanie pionowej postawy ciała przy współpracy z mięśniami grupy przedniej.
Mięsień sercowy - występuje tylko w sercu i choć przypomina budową mięsień szkieletowy to wykorzystuje przede wszystkim procesy tlenowe i dzięki dobremu ukrwieniu jest zdolny do ciągłego wysiłku.
Mięsień sercowy - rodzaj tkanki mięśniowej występujący jedynie w sercu kręgowców.
Do mięśni głębokich szyi należą mięśnie pochyłe i mięśnie przedkręgowe.
Mięśnie otoczenia nozdrzy należą do mięśni głowy, stanowi je kilka drobnych pasm należących do nosa i jego sąsiednich okolic. Należą tu mięsień nosowy i mięsień obniżacz przegrody nosa.
Miofibryle – inaczej włókienka kurczliwe, są to struktury włókienkowe, zbudowane z równolegle ułożonych miofilamentów cienkich i grubych, wykazujących bardzo regularne uporządkowanie.
Mioglobina - białko, które magazynuje tlen w mięśniach poprzecznie prążkowanych, o budowie podobnej do hemoglobiny, ale o większym powinowactwie do tlenu.
Miologia, inaczej myologia to dział anatomii, zajmujący się budową mięśni, będących jednostką strukturalną czynnego narządu ruchu.
Miozyna - białko wchodzące w skład kurczliwych włókien grubych w komórkach mięśniowych, z których zbudowane są elementy kurczliwe mięśni.
Motoneurony są to neurony, które wychodzą swoimi wypustkami z rdzenia kręgowego lub pnia mózgu.
Narząd wzroku – struktura ciała człowieka odpowiedzialna za przetwarzanie i przekazywanie informacji świetlnych do mózgowia.
Nerw odwodzący VI – nerw czaszkowy mieszany, który unerwia mięsień prosty boczny oka. Jego uszkodzenie doprowadza do zeza zbieżnego.
Odźwiernik - końcowa część żołądka zaopatrzona w okrężny mięsień gładki (zwieracz), łączy się z dalszą częścią układu pokarmowego - dwunastnicą.
Płytka motoryczna – inaczej nazywana jest płytką ruchową lub złączem nerwowo-mięśniowym.
Pobudliwość - jest to zdolność komórek do reagowania na bodziec wewnętrzny lub pochodzący z zewnątrz.
Prostownik - mięsień służący do prostowania kręgosłupa lub stawu w kończynie.
Przepona - to mięsień oddzielający jamę brzuszną od klatki piersiowej. Jest głównym mięśniem wdechowym.
Rodzaje komórek mięśniowych - komórki mięśni dzieli się na białe i czerwone. Podział ten jest uzależniony od rodzaju źródła energii wykorzystywanej do skurczu.
Sarkomer - stanowi podstawową jednostkę czynnościową i strukturalną mięśnia poprzecznie prążkowanego.
Skurcz auksotoniczny – w trakcie jego trwania równocześnie dochodzi do zmiany długości i napięcia mięśni.
Skurcz ekscentryczny – jest to skurcz w trakcie którego przyczepy mięśniowe oddalają się od siebie.
Skurcz izometryczny - charakteryzuje się zmianą napięcia mięśnia bez zmiany jego długości.
Skurcz izotoniczny – jest to skurcz w trakcie którego zmienia się długość mięśnia przy stałym poziomie napięcia mięśniowego.
Skurcz koncentryczny – jest to skurcz, który powoduje przyciąganie się (zbliżanie) do siebie ścięgien (przyczepów kostnych).
Skurcz mięśnia - zmiana długości (skrócenie włókienek kurczliwych) lub napięcia mięśnia pod wpływem impulsów z ośrodków nerwowych.
Skurcz mięśnia - jest to zmiana długości lub napięcia mięśnia, wywierająca siłę mechaniczną na miejsca przyczepu mięśnia lub wokół narządu otoczonego przez mięsień okrężny (np. jamy ustnej).
Skurcz mięśnia pojedynczy – jest to skurcz wywołany przez pojedynczy bodziec (impuls nerwowy lub elektryczny).
Skurcz mięśnia tężcowy – występuje jeżeli impulsy docierają do niego w czasie krótszym niż zdąży nastąpić rozkurcz mięśnia.
Skurcz mięśnia tężcowy niezupełny - występuje, gdy pobudzenie mięśnia następuje w odstępach dłuższych niż trwa skurcz pojedynczy.
Skurcz mięśnia tężcowy zupełny – występuje, gdy bodźce pobudzają mięsień w odstępach czasu krótszych niż trwa skurcz pojedynczy, czyli zanim rozpocznie się rozkurcz.
Ścięgna - twory włókniste (pasma) zbudowane z tkanki łącznej, o zabarwieniu srebrnobiałym. Mają postać mocnych włókien kolagenowych. Stanowią przedłużenie mięśnia aż do punktu jego przyczepu.
Ścięgno Achillesa - inaczej ścięgno piętowe - jest to ścięgno mięśnia brzuchatego łydki i mięśnia płaszczkowatego.
Termogeneza drżeniowa (termogeneza dreszczowa) - proces wytwarzania ciepła przez szybko, ale nieznacznie i nieskoordynowanie kurczące się włókna mięśniowe.
Tropomiozyna - to białko fibrylarne - włókienkowe, utworzone z dwóch łańcuchów polipeptydowych, owiniętych wokół siebie, tworzących spiralę.
Troponina - to kompleksowe białko w kształcie kulistym, powiązane z troponiną i aktyną.
Układ stomatognatyczny – jest to układ mięśniowo-szkieletowy głowy, szyi i obręczy barkowej charakteryzujący się ścisłym powiązaniem czynnościowym i morfologicznym.
Włókno mięśniowe – jest podstawową jednostką budowy mięśnia szkieletowego, powstałą przez zespolenie wielu komórek macierzystych (mioblastów).
Zginacz - mięsień służący do zginania kręgosłupa lub stawu w kończynie.
Zwieracz - mięsień okrężny, tworzący pierścienie mięśniowe dookoła tkanki ciała.

Leki (1)