kora mózgowa - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 3

Artykuły o: kora mózgowa

Encyklopedia zdrowia (13)

Czucie ciepła i zimna – rodzaj czucia powierzchniowego odbieranego przez receptory skórne - eksteroceptory.
Czucie dotyku i ucisku – jest najlepiej poznanym rodzajem czucia odbieranym przez receptory położone w skórze – eksteroceptory.
Czucie smaku – rodzaj czucia odbieranego przez chemoreceptory pokrywające kubki smakowe położone na języku.
Elektroencefalogram (EEG) – zarejestrowane wahania potencjału elektrycznego mózgu odczytywane za pomocą elektrod przystawionych do skóry głowy. Elektroencefalografia jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną.
Elektrokortykogram (ECG) – potencjał elektryczny zarejestrowany przez przystawienie bezpośrednio do kory mózgu elektrod podczas operacji neurochirurgicznej.
Kora mózgu – część kresomózgowia zbudowana z istoty szarej utworzonej z około 10 mld komórek nerwowych. Jego silne pofałdowania tworzą bruzdy.
Opona miękka – opona wewnętrzna, silnie unaczyniona i ściśle przylegająca do mózgowia i rdzenia kręgowego.
Opony mózgowo-rdzeniowe – błony łącznotkankowe ochraniające ośrodkową część układu nerwowego.
Ośrodki korowe – poszczególne okolice kory mózgu związane z określonymi funkcjami organizmu. Wyróżniamy ośrodki czuciowe, ruchowe i kojarzeniowe.
Ośrodki smakowe - obszar mózgu człowieka odpowiedzialny za analizę i interpretację bodźców odbieranych kubki smakowe położone na języku.
Pajęczynówka, opona pajęcza – opona środkowa, od strony zewnętrznej zrasta się z oponą twardą. Od wewnątrz od opony miękkiej oddziela ją płyn mózgowo-rdzeniowy.
czucie to zdolność odbierania przez organizm różnego typu wrażeń zmysłowych takich jak, smak, zapach, dotyk, itp.
Widzenie obuoczne – prawidłowa percepcja wrażeń wzrokowych zależy od współpracy siatkówek każdego oka z ośrodkowym układem nerwowym.