móżdżek - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 0

Artykuły o: móżdżek

Encyklopedia zdrowia (4)

Mózgowe porażenie dziecięce jest zaburzeniem ruchu i postawy związanym z uszkodzeniem lub zaburzeniem rozwojowym niedojrzałego mózgu.
Móżdżek – część mózgowia położona w dole tylnym czaszki, koordynuje pracę mięśni szkieletowych, ruchy i utrzymanie równowagi ciała.
Robak móżdżku – środkowa część móżdżku umiejscowiona pomiędzy półkulami móżdżku. Odpowiada za pionową postawę ciała i koordynację ruchową.
Tyłomózgowie – część ośrodkowego układu nerwowego, która wypełnia dół tylny czaszki; składa się na nie móżdżek, most i rdzeń przedłużony.