istota biała - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 0

Artykuły o: istota biała

Encyklopedia zdrowia (3)

Istota biała - część tkanki nerwowej zbudowana z wypustek komórek nerwowych, dendrytów i aksonów.
Półkule mózgowe – najlepiej wykształcona część mózgowia, zaliczana do parzystej części kresomózgowia.
Wzgórze tworzą skupienia istoty szarej pooddzielane przez pasma istoty białej. Odpowiada za wstępną ocenę bodźców zmysłowych i przesyłanie ich do kory mózgowej.