podwzgórze - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 0

Artykuły o: podwzgórze

Encyklopedia zdrowia (7)

Hormony tropowe są to hormony wytwarzane i wydzielane do krwi przez przedni płat przysadki mózgowej pod wpływem działania hormonów podwzgórza.
Międzymózgowie dzieli się na wzgórzomózgowie (wzgórze i nadwzgórze) oraz podwzgórze. Ta część mózgowia warunkuje życie organizmu bez naszej świadomości, bez możliwości wykonywania ruchów dowolnych, zależnych od woli; zarządza nieświadomym, instynktownym zachowaniem się.
Podwzgórze – najmniejsza część międzymózgowia, jest regulatorem automatycznych reakcji organizmu oraz odpowiada za wiele bardzo ważnych procesów fizjologicznych.
Somatostatyna jest hormonem podwzgórzowym hamującym wydzielanie hormonu wzrostu.
Termodetektory – charakteryzujące się wrażliwością na ciepło struktury występujące m.in. w podwzgórzu odpowiadające za termoregulację organizmu ludzkiego.
Układ podwzgórzowo-przysadkowy – to wzajemne sprzężenie podwzgórza z przysadką.
Wazopresyna (hormon antydiuretyczny, ADH) jest hormonem wytwarzanym przez podwzgórze a magazynowanym i wydzielanym do krwi przez tylny płat przysadki mózgowej.