bodziec - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 1

Artykuły o: bodziec

Encyklopedia zdrowia (7)

Bodziec – czynnik działający na błonę komórkową neuronu, receptora lub innej komórki, który zmienia jej właściwości i w ten sposób wywołuje przejście z potencjału spoczynkowego na potencjał czynnościowy, który umożliwiając przewodzenie impulsu.
Bodziec – czynnik pochodzący ze środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego ustroju, który wywołuje zmianę właściwości błony komórkowej lub metabolizmu wewnątrzkomórkowego.
Interoreceptory – receptory położone w narządach wewnętrznych oraz w ścianie naczyń krwionośnych odpowiedzialne za odbieranie czucia trzewnego.
Pobudliwość - jest to zdolność komórek do reagowania na bodziec wewnętrzny lub pochodzący z zewnątrz.
Pobudzenie - jest to zmiana właściwości błony komórkowej lub metabolizmu komórkowego pod wpływem czynników działających z zewnątrz komórki, czyli pod wpływem bodźców.
Receptor – to wyspecjalizowana komórka zmysłowa, która ma zdolność do odbierania informacji z otoczenia, np.uścisk, ból, ruch i inne.
Receptory – wyspecjalizowane struktury komórkowe odbierające informacje z otoczenia.