termoregulacja - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 1

Artykuły o: termoregulacja

Encyklopedia zdrowia (4)

Międzymózgowie dzieli się na wzgórzomózgowie (wzgórze i nadwzgórze) oraz podwzgórze. Ta część mózgowia warunkuje życie organizmu bez naszej świadomości, bez możliwości wykonywania ruchów dowolnych, zależnych od woli; zarządza nieświadomym, instynktownym zachowaniem się.

Pot

Pot jest to wydzielina gruczołów potowych znajdujących się w skórze całej powierzchni ciała.
Termodetektory – charakteryzujące się wrażliwością na ciepło struktury występujące m.in. w podwzgórzu odpowiadające za termoregulację organizmu ludzkiego.
Termoregulacja - skóra jest jednym z narządów odpowiadających za utrzymywanie stałej temperatury ciała, gdyż stanowi barierę odgradzającą organizm od środowiska zewnętrznego.