aktywność mózgu - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 5

Artykuły o: aktywność mózgu

Encyklopedia zdrowia (4)

Ataksja - niezborność ruchów. Zaburzenie koordynacji ruchowej ciała
Elektroencefalogram (EEG) – zarejestrowane wahania potencjału elektrycznego mózgu odczytywane za pomocą elektrod przystawionych do skóry głowy. Elektroencefalografia jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną.
Elektrokortykogram (ECG) – potencjał elektryczny zarejestrowany przez przystawienie bezpośrednio do kory mózgu elektrod podczas operacji neurochirurgicznej.
Układ limbiczny – stanowi układ struktur korowych i podkorowych mózgu, m.in. hipokampa, ciała migdałowatego, podwzgórza, uczestniczy w procesach decyzyjnych, uczenia się i zapamiętywania.

Leki (3)