choroby serca - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 12

Artykuły o: choroby serca

Encyklopedia zdrowia (5)

Dla kardiomiopatii restrykcyjnej charakteryzuje się zmniejszoną objętością rozkurczowa jednej lub obu komór serca oraz upośledzeniem napełniania komór.
Objętość minutowa serca (ang. cardiac output) - jest to ilość krwi tłoczonej przez jedną z komór serca w czasie jednej minuty.
Pęczek przedsionkowo-komorowy - należy do komorowej części układu bodźco-przewodzącego serca. Składa się z pnia i dwóch odnóg: prawej i lewej.
Węzeł przedsionkowo-komorowy – część układu przewodzącego serca, stanowiąca jedyne połączenie mięśniowe między przedsionkami, a komorami serca.
Zastawki serca (valvae cordis) – błoniaste przegrody położone w sercu warunkujące jednokierunkowy przepływ krwi. Wyróżniamy dwa typy zastawek: żylne (przedsionkowo-komorowe) oraz tętnicze (aortalna i pnia płucnego).

Leki (28)

Zioła (1)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie