budowa - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 2

Artykuły o: budowa

Encyklopedia zdrowia (7)

Miofibryle – inaczej włókienka kurczliwe, są to struktury włókienkowe, zbudowane z równolegle ułożonych miofilamentów cienkich i grubych, wykazujących bardzo regularne uporządkowanie.
Miologia, inaczej myologia to dział anatomii, zajmujący się budową mięśni, będących jednostką strukturalną czynnego narządu ruchu.
Miozyna - białko wchodzące w skład kurczliwych włókien grubych w komórkach mięśniowych, z których zbudowane są elementy kurczliwe mięśni.
Sarkomer - stanowi podstawową jednostkę czynnościową i strukturalną mięśnia poprzecznie prążkowanego.
Skurcz mięśnia - zmiana długości (skrócenie włókienek kurczliwych) lub napięcia mięśnia pod wpływem impulsów z ośrodków nerwowych.
Tropomiozyna - to białko fibrylarne - włókienkowe, utworzone z dwóch łańcuchów polipeptydowych, owiniętych wokół siebie, tworzących spiralę.
Włókno mięśniowe – jest podstawową jednostką budowy mięśnia szkieletowego, powstałą przez zespolenie wielu komórek macierzystych (mioblastów).