bliźnięta - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 0

Artykuły o: bliźnięta

Encyklopedia zdrowia (4)

Bliźnięta dwujajowe - przychodzą na świat w wyniku zapłodnienia dwóch komórek jajowych.
Bliźnięta jednojajowe - powstają w wyniku zapłodnienie komórki jajowej przez jeden plemnik.
Ciąża mnoga (wielopłodowa) – ciąża występująca w przypadku jednoczesnego rozwoju wewnątrz macicy więcej niż jednego zarodka. U człowieka, najczęstszym typem tego rodzaju ciąży jest ciąża dwupłodowa nazywana ciążą bliźniaczą.
Reguła Hellina - określa częstość występowania ciąż mnogich, która przedstawia się mniej więcej następująco: - częstość ciąż bliźniaczych wynosi 1:85 porodów ~ 1,18% - ...