czynniki krzepnięcia - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 0

Artykuły o: czynniki krzepnięcia

Encyklopedia zdrowia (15)

Jest miarą aktywności wewnątrzpochodnego układu aktywacji układu krzepnięcia krwi.
Jest miarą aktywności wewnątrzpochodnego układu aktywacji układu krzepnięcia krwi.
Choroba von Willebranda jest najczęstszą osoczową skazą krwotoczną.
Badanie diagnostyczne, w którym określa się czas pomiędzy momentem uszkodzenia skóry a momentem ustania wypływu krwi.
Czas upływający od chwili pobrania próbki krwi z żyły do probówki, aż do całkowitego jej skrzepnięcia.
Czas protrombinowy, wskaźnik protrombinowy (wskaźnik Quicka) i współczynnik protrombinowy (INR) pozwalają na ocenę działania układu krzepnięcia krwi.
Fibrynogen jest to białko produkowane w wątrobie, które uczestniczy w procesie tworzenia skrzepu.
Hemofilia jest chorobą, w której dochodzi do zaburzenia procesów krzepnięcia krwi.
Hemostaza – szereg procesów mających na celu utrzymanie krwi w łożysku naczyniowym w stanie płynnym, a także zachowanie ciągłości śródbłonka naczyń oraz hamowanie krwawienia w miejscu szkodzenia ściany naczyniowej.
Krzepnięcie krwi - szereg reakcji enzymatycznych i zjawisk fizykochemicznych prowadzących do powstania skrzepu krwi i zatamowania krwawienia z przerwanych naczyń krwionośnych.
Osocze krwi - płynna część krwi, w której zawieszone są elementy morfotyczne (komórkowe).
Plazmina - enzym białkowy znajdujący się w osoczu krwi, biorący udział w fibrynolizie, czyli rozpuszczaniu skrzepu.
Samoistna plamica małopłytkowa jest chorobą w której dochodzi do niszczenia płytek krwi przez układ immunologiczny
Trombocyty inaczej płytki krwi – pozbawione jądra komórki o średnicy około 2-4 μm, będące najmniejszymi elementami morfotycznymi krwi.
Witaminy K1 (fitomenadion, naturalna), K2 (naturalna, produkowana przez florę jelitową), K3 (menadion, syntetyczna) i K4 (menadiol) zwane ogólnie witaminą K, należą do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

Leki (3)

Produkty w ofercie online (2) - Portal Dbam o Zdrowie