błędy żywieniowe - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilo¶ć artykułów: 29

Artykuły o: błędy żywieniowe

Encyklopedia zdrowia (5)

Ilo¶ć spożywanych posiłków w ci±gu dnia powinna być dostosowana do wieku, płci, aktywno¶ci fizycznej, wykonywanej pracy oraz warunków życia.
Piramida żywieniowa - zasady prawidłowego żywienia okre¶la się w postaci tzw. piramidy żywieniowej.
Wady żywieniowe – zaburzenia prowadz±ce do nieprawidłowego dostarczania składników odżywczych do ustroju.
WskaĽnik WHR – wskaĽnik dystrybucji tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka.
Zdrowe żywienie - jego zasady zostały ujęte w tzw. piramidzie żywieniowej.